Tillbaka

Produktionsresidens Cirkus

Logga in och sök jobbet

Välkommen att söka cirkusresidens på Riksteatern!

Inom Riksteaterns uppdrag för det fria cirkusfältets utveckling kan du som artist, kompani och/eller regissör som är skriven i Sverige få möjligheten att söka via ett årligt OPEN CALL till ett tre veckor långt produktionsresidens. Perioden för utlysningen är februari-mars för årets residens. 

Produktionen du/ni söker med ska ha behov av att repetera 1:1 i en teater/blackbox samt ha en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentligt visningstillfälle. Riksteaterns produktionshus kan då stödja repetitionsarbetet teknisk enligt överenskommelse.  

Svar om din/er produktion har tilldelats ett residens sker i mitten av april.

Residensperioder: 31 okt- 26 nov 2023 
Var: Riksteaterns produktionshus i Hallunda, Stockholm

 • Riksteatern erbjuder dig/er:
  Tre veckors produktionsresidens i en basutrustad teater/blackbox enligt en överenskommen teknisk specifikation.
 • Teater/blackboxen kan inkludera enkelt ljus/ljud, lagt dansgolv/matta och eventuella övriga tekniska önskemål. 
 • Ni har teknisk planeringssupport inför er residensperiod och viss teknisk support under pågående residensperiod. 
 • Under sista veckan i residensperioden ingår en work-in-progress-visning inklusive samtal med det konstnärliga teamet.
 • Produktionsmedel på 100 000 kronor utbetalas mot faktura och i på förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering.
 • Eventuell boendeersättning på upp till totalt 10 000 kronor kan tillkomma om du eller någon i teamet inte är skriven i Stockholms län. 

Ansökningskrav – vem kan söka:
Du/ni ska vara skrivna i Sverige. Du/ni ska ha en produktion som har behov av att repetera 1:1 i en teater/blackbox samt ha en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentligt visningstillfälle. 

Deadline för ansökan: 26 mars 2023

Vid frågor och/eller funderingar kontakta: 
Magali Bancel, Konstnärlig Utvecklingsledare cirkus, magali.bancel@riksteatern.se
Ange ”Produktionsresidens @ Riksteatern Hallunda” i ämnesraden.

 

Welcome to apply for a circus residency at the Riksteatern!
Within the Riksteatern's mission for the development of the free circus field, as an artist, company, or director who is registered in Sweden, you can get the opportunity to apply via an annual OPEN CALL for a three-week production residency. The open-call period is February-March for this year's residency.

The production you are applying for must have a need to rehearse 1:1 in a theater/black box and have a planned premiere, performance, tour, and/or public presentation. The Riksteatern's production house can then support the rehearsal work technically according to an agreement.

Response if your production has been assigned a residency takes place in mid-April.

Residency periods: 31 Oct- 26 Nov 2023

Where: Riksteatern's production house in Hallunda, Stockholm

 

Riksteatern offers:

 • Three-week production residency in a bass-equipped theater/black box according to an agreed technical specification.
 • The theater/black box can include simple light/sound, a dance floor, and any other technical requests.
 • You will get technical planning support before your residency period and some technical support during the current residency period.
 • During the last week of the residency period, a work-in-progress presentation is included as well as a conversation with the artistic team.
 • Production funds of SEK 100,000 are paid on an invoice with a previously reported budget, technical specification, and production residency planning.
 • An accommodation allowance of up to a total of SEK 10,000 may be added if you or someone on the team is not registered in Stockholm County.

 

Application requirements – who can apply:

You must be registered in Sweden and have a production that needs to be rehearsed 1:1 in a theater/black box. You must have a planned premiere, performance, tour, and/or public presentation.

Application deadline: March 26th, 2023

For questions and/or concerns, contact:

Magali Bancel, Artistic Development Leader circus, magali.bancel@riksteatern.se

Write "Circus Productions residency @ Riksteatern Hallunda" in the subject line.