Tillbaka

CirkusExpo Sweden

Logga in och sök jobbet

Ansökan- Svenska Kompanier
(In English Below)

CirkusExpo Sweden – mässa, utbudsdag och mötesplats för cirkuskompanier och arrangörer
18 februari 2023 - Riksteatern i Hallunda

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret online senast den 12 november 2022.

Din ansökan kommer att behandlas endast om du vid deadline även har skickat ett email till Daniela.Jadama.Alvarez@riksteatern.se med en stående och en liggande högupplösta bild (300 dpi) i jpg eller tif.

Notera också att i ansökan efterfrågas filmat material i online video länk

- för redan turnerande produktioner : hellängdsvideo av föreställningen

- för kommande produktioner : filmat work in progress material.

Besluten kommer att meddelas 27 november.

Urval och kriterier

Urvalet görs av en referensgrupp som består av representanter från

arrangerande organisationer i Sverige samt från Riksteatern och Manegen. Fokus ligger på att presentera ett dynamiskt och varierat utbud av projekt, som kan passa för en variation av scener och sammanhang.

Urvalskriterier

 • Endast kompanier/artister baserade I Sverige kan ansöka.
 • Pitchen kan avse såväl kommande som redan turnerande projekt/föreställning.
 • Pitchen måste avse ett full längds projekt/föreställning.
 • Produktion som redan turnerar måste gå att boka senast från och med hösten 2023. För ännu ej färdiga projekt ska premiär planeras senast hösten 2024.
 • Urvalet omfattar olika målgrupper, format, estetiska uttryck och koncept samt konstnärlig kvalitet.
 • Perspektiv kring urvalet: flerkulturellt perspektiv, mångfaldsperspektiv samt norm-och genusperspektiv.

CirkusExpo Sweden – showcase and meeting for circus companies and presenter

18th of februari 2023 - Riksteatern in Hallunda 

Application

Complete the online application form by November 12, 2022. Your application will only be processed if, by the deadline, you have also sent an email to Daniela.Jadama.Alvarez@riksteatern.se with a portrait and a landscape high-resolution image (300 dpi) in jpg or tif. Also note that the application requests filmed material in an online video link

- for already touring productions : full-length video of the performance

- for upcoming productions: filmed work in progress material.

The decisions will be announced 27th of November.

Selection and criteria

The selection will be made by a reference groups consisting of representatives of various organisation working with circus in Sweden, Riksteatern and Manegen. The focus is on presenting a dynamic and diverse selection of projects, of interest for a variation of venues and contexts.

Criteria:

 • Only companies from Sweden are eligible to apply.
 • The pitch can be for an upcoming or an already touring performance project.
 • The pitch must be for a full length performance/a project aiming to be a full length performance.
 • Already touring performance must be bookable from the autumn 2023. Upcoming projects must plan their premiere at the latest autumn 2024.
 • The selection of projects shall in its whole represent a diverse range of artistic proposals of different formats, aesthetic universes and concepts, for different contexts and audiences.
 • Perspectives on the selection: multicultural perspective, diversity perspective, and norm and gender perspective.

ANSÖKAN/APPLICATION