Tillbaka

CirkusExpo 2024

Logga in och sök jobbet

Application companies and artists / Ansökan kompanier och artister

(Svenska under)

CirkusExpo is an industry event aimed specifically at Swedish, Danish and Finnish circus companies, held at Riksteatern, Hallunda on February 16-17, 2024. 
February 17 is the day of the pitch presentation, where you, as a circus company/artist, have the opportunity to present your project.
Participation takes place via application.

You are welcome to apply HERE

The application deadline is October 15, 2023

CirkusExpo is a collaboration between Riksteatern, The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee international program, The Danish Arts Foundation/Statens Kunstfond, Circus and Dance Info Finland, and Manegen.

Apply

CirkusExpo 2024 will invite 16 circus companies from the applications to give presentations. Both already touring projects and upcoming can be presented.

Please note that the application means being allowed to present a pitch, not parts or whole performances.

Companies must make a live presentation and are offered a place in the online catalogue for a pre-recorded presentation.

Only companies based in Sweden and Denmark can apply via that application.

In cooperation with Dance & Circus Info Finland, a number of Finnish companies will also be offered the opportunity to participate to CirkusExpo. The application will be made via Dance & Circus Info Finland.

Decision will be announced on November 16.

Live presentations

The time frame is 6 minutes for the pitch. It is possible to show video and/or power point, but not technical equipment or rigging for live performance.

Presentation can be made in Swedish or English.

Online Catalog

The selected companies are offered a place on the Manegen website for a 3-minute pre-produced video presenting the project and is also given its own info page on manegen.org. The video filmed and produced by the company.
The company must deliver the video via link, in mp4 format (HD resolution 1080p) to CirkusExpo by January 8 at the latest.

Guide for the application

Note that the application requests filmed material in a video link.

 • for already touring productions: full-length video of the performance
 • for upcoming productions: filmed work in progress material

The application will only be processed if, by the deadline, you have also sent an email to cirkusexpo@riksteatern.se with one portrait and one landscape high-resolution image (300 dpi) in jpg or tif representing the project.

Selection, criteria and perspective
For Swedish companies:
The selection is made by a reference group consisting of representatives from various organizations working with circus in Sweden, Riksteatern and Manegen.
For Danish Companies:
The selection is made by a reference group consisting of representatives from The Danish Arts Foundation/Statens Kunstfond, and Riksteatern.

Selection criteria

 • Only companies/artists based in Sweden and Denmark can apply via this application.
 • Productions that are already touring must be able to be booked no later than autumn 2024. For not yet completed projects, scheduled to premiere by 2025 at the latest.
 • The selection includes different target groups, formats, aesthetic expressions, and concepts as well as artistic quality.
 • Perspectives regarding the selection: multicultural perspective, diversity perspective and norm and gender perspective.

The focus is on presenting a dynamic and varied range of projects, which can be suitable for a variety of venues and contexts.

Dates
Application; no later than October 15
Decision; November 16
Pitch video for online catalog; no later than January 8
Circus Expo pitch event February 17

The Swedish companies that do not live in Stockholm are offered distance-related compensation for one person to travel to and from Stockholm.

For Danish companies, travel expenses can be applied for via https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/scenekunst-internationale-aktiviteter. (Deadline October 2, 2023)

For questions, please contact cirkusexpo@riksteatern.se

Ansökan kompanier 

CirkusExpo är ett branschevenemang som vänder sig specifikt till svenska, danska och finska cirkuskompanier, genomförs på Riksteatern, Hallunda den 16-17 februari 2024. Den 17 februari är det pitchpresentationens dag, där du som cirkuskompani/artist kan få möjlighet att presentera ditt projekt.
Deltagande sker via ansökan.

Varmt välkommen att ansöka HÄR!
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023

CirkusExpo är ett samarbete mellan Riksteatern, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, The Danish Arts Foundation, Circus and Dance Info Finland, Manegen

Ansök

CirkusExpo 2024 kommer att bjuda in 16 cirkuskompanier ur ansökningarna att ge presentationer. Både redan turnerande projekt och kommande kan presenteras.
Observera att ansökan innebär att få presentera en pitch, inte delar ur eller hela föreställningar.

Kompanier ska göra en livepresentation och erbjuds plats i onlinekatalogen för en förinspelad presentation.

Endast kompanier baserade i Sverige och Danmark kan ansöka.
I samarbete med Dance & Circus Info Finland kommer ett antal finska kompanier också erbjudas möjligheten att delta i CirkusExpo. Ansökan görs via Dance & Circus Info Finland 
Beslut meddelas den 16 november 2023.

Livepresentationer
Tidsramen är 6 minuter för pitchen. Det finns möjlighet att visa video och/eller Power Point, men inte teknisk utrustning eller riggning för live-uppträdande.
Presentation kan göras på svenska eller engelska.

Onlinekatalogen

De utvalda kompanierna erbjuds plats på Manegens websida för en 3 minuters förproducerad video som presenterar projektet, och ges även en egen infosida på manegen.org.
Videon filmas och produceras av kompaniet.
Kompaniet skall leverera videon via länk i mp4-format (HD resolution 1080p) till CirkusExpo senast den 8 januari.

Guide för ansökan

Notera att det filmade materialet i ansökan ska skickas in via en länk.

 • för redan turnerande produktioner: hellängdsvideo av föreställningen
 • för kommande produktioner: filmat work in progress-material

Ansökan kommer att behandlas endast om du vid deadline även har skickat ett email till cirkusexpo@riksteatern.se med en stående och en liggande högupplöst bild (300 dpi) i jpg eller tif som representerar projektet.

Urval, kriterier och perspektiv

För svenska kompanier:
Urvalet görs av en referensgrupp som består av representanter från arrangerande organisationer i Sverige, Riksteatern och Manegen.
För danska kompanier:
Urvalet görs av en referensgrupp som består av The Danish Arts Foundation/Statens Kunstfond och Riksteatern.

Urvalskriterier

 • Endast kompanier/artister baserade i Sverige och Danmark kan ansöka via denna ansökan.
 • Produktion som redan turnerar måste gå att boka senast från och med hösten 2024. För ännu ej färdiga projekt ska premiär planeras senast 2025.
 • Urvalet omfattar olika målgrupper, format, estetiska uttryck och koncept samt konstnärlig kvalitet.
 • Perspektiv kring urvalet: flerkulturellt perspektiv, mångfaldsperspektiv samt norm-och genusperspektiv.

Fokus ligger på att presentera ett dynamiskt och varierat utbud av projekt, som kan passa för en variation av scener och sammanhang.

Datum

Ansökan; senast 15 oktober 2023
Beslut; 16 november
Pitchvideo till online katalogen; senast 8 januari 2024
CirkusExpo pitchdag; 17 februari 2024

De svenska kompanier som inte bor i Stockholm erbjuds avståndsrelaterad ersättning för en person att resa till och från Stockholm.

Danska kompanier kan ansöka om resebidrag via https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/scenekunst-internationale-aktiviteter. (deadline 2 oktober 2023)

Om du har frågor, hör av dig till cirkusexpo@riksteatern.se