Välkommen att söka teaterresidens på Riksteatern

Teaterresidens är en konstnärlig utvecklingssatsning som Riksteatern driver för att bistå konstnärer att skapa grunden till ett sceniskt verk. Varje år antas 3 konstnärer/grupper. Ansökningsperiod är 20/5-19/6 2019. Beslut om vilka som får teaterresidens delges senaste den 1/7 2019.

Riksteaterns Teaterresidens vänder sig till dig som har en idé på en pjäs eller föreställning som du ännu inte förverkligat. Genre eller form spelar ingen roll men teaterresidens är inte aktuellt för idéer eller verk som redan har inplanerad premiär, repetition eller spelperiod. Urvalet görs av Teaterresidensens konstnärliga råd; Eva- Maria Dahlin, dramaturg, Ninna Tersman, dramaturg, Jani Lohikari, dramaturg och Mikael Wranell, Konstnärligt ansvarig för Teaterresidens.

Konstnärliga rådets bevekelsegrunder:

  • Konstnärlig spets
  • Viktig eller unik berättelse
  • Publiksegmentsutveckling( ex operaälskare, fars-fanatiker eller haiku-aficionados)
  • Scenkonstform, konstnärskap eller genre som har andra parametrar än de traditionella (tex liverollspel, cosplay, performance eller sitespecific teater)

 

Att vara i Teaterresidens garanterar inte att verket eller idén som en utvecklar under residenset produceras av Riksteatern. Samtidigt är det givetvis teaterns mål att de som medverkar i teaterresidens färdigställer ett så kvalitativt material som möjligt så att residenskonstnären senare kan producera det själv eller tillsammans med en annan teater. Trots detta så har de senaste åren flera teaterresidens faktiskt blivit turnerande produktioner hos Riksteatern. Några exempel är Joel Mauricio Isabel Ortiz Den svenska sonen, Helena Sandström Cruz och Isabel Cruz Liljegrens Nakna som foster och gudar, Carlos Romeros Zebrafinken, Chantale Hannouchs Du har hela livet habibi och Fanna Ndows 24h Svart kvinna

Den första delen av teaterresidensen är en tre veckor lång skriv- och konceptutvecklingsfas, 14-31/10 2019, som sker på heltid på plats på Riksteatern i Hallunda. Under dessa veckor kommer deltagarna genomgå en grundlig text- och strukturworkshop. Efter den 31/10 väljer Riksteatern ut de konstnärer som ges en beställning på att skriva ett grovmanus eller motsvarande utifrån det material som producerats under workshop och konceptutveckling. Vi använder begreppet grovmanus brett.  När vi säger grovmanus menar vi den skiss på det scenkonstnärliga verket den som är i residens utvecklar oavsett om det är ett skrivet manus eller inte.

Skrivperiod för grovmanuset är från 8/11 2019 och deadline den 15/4 2020. Efter deadline kommer grovmanusen att presenteras på en reading av professionella skådespelare som sker i anslutning till Riksteaterns årliga teaterfestival Scenkonstdagarna, vanligen i början av maj. Till Scenkonstdagarna kommer representanter från landets alla lokala teaterföreningar för att uppleva och inspireras av samtida och framtida scenkonst.

Allt textarbete samt konceptutveckling leds av erfarna dramaturger och workshops leds av regissörer, skådespelare eller dramatiker med stor erfarenhet av att framgångsrikt utveckla egna sceniska verk. Varje residens kommer att byggas utifrån sina förutsättningar och ha sin egen logik och struktur beroende på vilka behov och önskemål som finns från den som söker.

 

Ersättning

Den som har fått teaterresidens ersätts med 20.000 på a-skatt för perioden 14-31/10. För den som deltar under den andra etappen, 8/11-15/4, för att utveckla grovmanus eller motsvarande utgår en ersättning enligt  Dramatikeravtalet (paragraf 1.4 för beställning av grovmanuskript). Ersättningen är för närvarande 49 369 kr, F-skatt, vilket är 1/3 av ersättningen för uruppförande av pjäs under 60 minuter. För undvikande av missförstånd så är denna summa alltså inte en lön för arbetad tid/tjänst utan en upphovsrättslig ersättning. Det innebär att om du önskar få ersättning utbetald som arvode mot A-skatt så dras sociala avgifter från summan. Arbetsgivarintyg för arbetad tid kan alltså inte ges.

 

Vid frågor vänligen kontakta teaterresidens@riksteatern.se


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb