Utforska Älvdalens gömda och glömda platser

Vad händer med våra identiteter när platser överges eller faller i glömska? Vilka inre och yttre rum borde vi återbesöka oftare? Inom ramarna för residensprojektet SPACE & PLACE ÄLVDALEN söker vi nu danskonstnärer som tillsammans med arrangörer och publik vill utforska dessa frågor och bjuda in till en dansfest med okänd destination.

I norra Dalarna, på gränsen till Norge, ligger Älvdalens vidsträckta kommun. Ortens drygt 7 000 invånare bor framför allt i Älvdalens centrum, Idre och Särna. Här finns vackra naturområden och livaktiga platser, men också ställen som fallit i glömska och offentliga konstverk som tarvar uppmärksamhet.

Nu söker vi dig eller er som tillsammans med oss arrangörer och ortsbefolkningen vill väcka nyfikenhet, både för platsen som vi lever på, för kulturen i allmänhet och för dans i synnerhet.

Under fyra veckors residens blir ditt eller ert uppdrag att tillsammans med projektledarna på plats, förbereda en konstnärlig manifestation eller fest, som kan inkludera och engagera invånare i Älvdalen. Platsen för denna fest, en ”destination okänd”, är ett övergivet samhälle, som tidigare befolkades av 300 personer.

Vår ambition med residenset är att låta dansen ta plats i Älvdalen och att skapa intressanta konstnärliga möten. Vi tror att vi med kulturens kraft kan skapa förebilder som kan bli identitetsstärkande för Älvdalens invånare. Tillsammans med vårt utvalda danskonstnärliga team, hoppas vi kunna vända oss till en bred målgrupp, där barn, unga och äldre är lika välkomna. 

Vem kan söka
Professionella danskonstnärer i samarbete med andra kreatörer. Vi välkomnar ansökningar från Sverige och andra länder.

Tidsperiod
Residenset pågår under fyra veckor, 22 maj till 18 juni 2023. Ett rekognoseringsbesök på två till tre dagar tillkommer enligt överenskommelse i februari eller mars.

Praktisk information
Under residenset arbetar och bor du/ni i Älvdalen, norra Dalarna. Lidens bystuga kommer vara din/er utgångspunkt varifrån ni arbetar utforskande på andra platser i kommunen. I Lidens bystuga finns bland annat ett sviktande trägolv, en bastu och kök. Ni kommer att bo på vandrarhemmet Tre Björnar som ligger i Älvdalen centrum, ca 7 km från Lidens bystuga.

Residenset erbjuder
Residensstöd upp till 200 000 kr + moms (F-skatt är ett krav). Regleras utifrån konstnärlig idé, omfattning och team. Produktionsmedel fastställs i samråd med projektgruppen utifrån på förhand redovisad budget och planering. Logi på Tre björnar och arbetslokal på Lidens bystuga.

Ansökan
Ansökan ska vara Riksteatern tillhanda senast den 23 januari klockan 12. Svar kommer att ges senast den 10 februari. Beslut fattas av en urvalsgrupp bestående av representanter i samarbetsprojektet och arrangörerna i Älvdalen. Vi kan komma att kontakta sökanden med frågor under urvalsprocessen.

Vad ska ingå i ansökan
Klicka på "Anmäl dig" och besvara frågorna. Bifoga CV och en kort beskrivning av ditt konstnärskap. Berätta om hur du eller ni skulle vilja ta er an uppdraget. Bifoga länkar eller material om andra konstnärliga projekt som du tror är av relevans i urvalsprocessen.

För information
Kontakta Janna Nolgård, janna.nolgard@dalateatern.se,
076-6773618

Ett samarbete mellan Riksteatern Dalarna, Dalateatern, Riksteatern, Welest Kulturförening - en del av Riksteatern, med stöd av Region Dalarna.

Läs mer om Riksteaterns regionala dansresidens här. 

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka