For english ad scroll down.

Vad innebär tjänsten?

Riksteaterns Tyst Teater söker nu en projektledare till ett EU-projekt på två år - 'International Sign – Connecting Deaf Performing Arts'. Projektets syfte är att utveckla samarbetet hos teatrar i Frankrike, Tyskland, Finland och Norge samt Sverige. Fokus kommer att ligga på internationellt tecken på scenen, publikutveckling samt på att öka kunskapen om ländernas teaterorganisationer. Projektet kommer att innehålla flera workshops i Sverige och i de andra projektländerna samt all administration kring projektet som ska skötas enligt EU-regler. Du kommer att vara en del av Riksteaterns Tyst Teater, vilket innebär att du arbetar i ett bikulturellt och tvåspråkigt arbetslag.

Vad är viktigt för rollen?

Du gillar att leda projekt och är bra på att lobba för det du tror på. Du har erfarenhet av projektledning och har god kunskap om projektledningsmetodik. Du har erfarenhet av att arbeta med administration i anknytning till EU-projekt. Du har kunskap om Riksteaterns organisation samt projektets fyra samarbetspartners. Du har ett brett kontaktnätverk inom kultursektorn i Europa och kan svenskt samt internationellt teckenspråk flytande.

Du kan arbeta utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning och genomför aktiviteter som leder i målets riktning. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. Du leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar sammanhang och delaktighet.

Övrigt

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på två år och heltid. Riksteatern ser gärna att denna tjänst är placerad i våra lokaler i Hallunda men detta är inget krav.  Anställningsperioden är med start i september och två år framåt, med eventuell chans till förlängning. Kvälls- och helgarbete förekommer. Resor ingår i tjänsten.

För mer information kontakta

Mindy Drapsa, verksamhetsledare Tyst teater, mindy.drapsa@riksteatern.se
Alexander Pudas, personalspecialist, alexander.pudas@riksteatern.se  
Holger Tistad, facklig representant från avd 15 på holger.tistad@riksteatern.se

 

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag 26 augusti

--------------------------------------------------------------

 

 

Riksteatern's Silent Theatre is looking for a project manager for a two year long EU-project

Riksteaterns Silent Theatre is now looking for a project manager for a two year long EU-project The project’s aim is to develop cooperation between theatres in France, Germany, Finland, Norway and Sweden.  Focus will be on international sign language on stage, audience development, and increasing the knowledge of the participating countries theatre organizations. The project will entail several workshops in Sweden as well as in the other project countries, including all of the administration which will be done according to EU regulations. You will be a part of Riksteaterns Silent theatre, which means that you will be in a bicultural and bilingual team.

 

What is important for the role?

You like managing projects and you are good at lobbying for what you believe in. You have experience in project management and have good knowledge of project management methodology. You have experience of administration in connection to EU projects. You also have knowledge about Riksteatern’s organization and the other four project partners. You have a wide contact network within the culture sector in Europe, and you know both Swedish and international sign language.

You can work without pre-existing routines or guidance and carry through activities which lead the project towards its goal. You adapt your work methods after changing circumstances with ease. You lead and motivate others to reach common goals effectively, plus you know how to create an atmosphere of cohesion and cooperation.

Other

This is a fixed-term position for two years and full time. Riksteatern would like this project manager to be placed at Riksteaterns premises in Hallunda but it is not a demand. The employment starts in September and continues for two years, with the possibility of extension. Evening and weekend work does does occur. The position includes traveling.

For more information please contact:
Mindy Drapsa, head of Silent Theatre, mindy.drapsa@riksteatern.se
Alexander Pudas, HR specialist, alexander.pudas@riksteatern.se 
Holger Tistad, union representative chapter 15,  holger.tistad@riksteatern.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Botkyrka eller enligt överenskommelse
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/24
Publicerat 2019-08-19
Sista ansökningsdag 2019-08-26

Tillbaka till lediga jobb