VD ska genom arbetet i enheten Strategi, analys och kunskap (SAK) skapa förutsättningar att verksamhetens styrande dokument; kongressens prioriterade mål, statens riktlinjer, verksamhetsinriktning, verksamhetsplan och aktivitetsplaner, hänger ihop samt att de kopplar till de utmaningar organisationen har framför sig. På så sätt skapas möjligheter för att utveckla en framgångsrik folkrörelse och scenkonstinstitution.

Det innebär bland annat att stimulera och stödja ett systematiskt kunskapsbyggande inom alla verksamheter; lokalt, regionalt och nationellt, inom Riksteaterorganisationen samt tillsammans med andra folkbildande organisationer, scenkonstbranschen, internationella aktörer, högskolor och universitet. För Riksteaterns del innebär detta bland annat att arbeta med hur organisationens kunskaper och erfarenheter kan bidra till att utveckla tvärvetenskaplig forskning, såväl konstnärlig som samhällsvetenskaplig, teknisk och humanistisk.