Teateravdelningen är en dynamisk arbetsplats som består av flera konstnärligt producerande enheter. Tillsammans står de för ett brett utbud över hela landet. Teateravdelningen har som mål att utveckla scenkonsten genom mångfald av uttryck, erfarenheter och konstnärskap såväl svenska som internationella.  

Teateravdelningen består av 5 enheter: 

- Repertoar och Förening står för merparten av produktionerna i avdelningens repertoar. Repertoaren består av egna produktioner, internationella samproduktioner och gästspel, samt samproduktioner med andra svenska teatrar och fria grupper. 

- Riksteatern Barn & Unga producerar scenkonst för barn från förskolan till gymnasiet. Verksamheten utgår ifrån ambitionen att ge barn över hela Sverige möjlighet till scenkonstupplevelser av högsta kvalité och att stå i framkant för utvecklingen av scenkonst för barn och unga. 

- Riksteatern Crea är den äldsta teckenspråkiga teatern i världen som verkar för utveckling av teckenspråkig scenkonst i Sverige. Riksteatern Crea är en viktig röst för teckenspråkig kultur både i Sverige och internationellt.  

- Dramaturgiat och Ensemble arbetar med beredning av repertoarförslag, kommunikation med konstnärer som kommer med idéer och leder eller deltar i flera konstnärligt utvecklande projekt. Enheten ansvarar bland annat för det omfattande teaterresidensprogrammet som ämnar att ge möjlighet till utveckling av nya konstnärskap och uttryck inom scenkonsten. Teaterresidensprogrammet sker i Hallunda och i andra regioner i samarbete med våra föreningar.  

- Administration stödjer avdelningen i de gemensamma administrativa processerna samt deltar dessutom i utvärdering och utveckling av sådana processer inom hela organisationen. 


Från 1 januari 2021 fick Riksteatern ett utökat uppdrag att arbeta med samtida cirkus. Målet är att utöka möjligheterna för svenska kompanier att spela i Sverige och skapa förutsättningar för konstnärlig utveckling. Detta uppdrag leds av teateravdelningen och är en del verksamheten i alla enheter.  

Ett av Riksteaterns viktiga mål är att vi ska tillgängliggöra scenkonsten, även genom ny teknik och streaming. Detta satsar Riksteatern på sedan flera år tillbaka. Vi vet att det finns något alldeles särskilt magiskt med att uppleva scenkonst live men vi har de senaste åren också sett att det finns unika möjligheter att nå ut med scenkonst digitalt. Därför har vi Riksteatern Play där publiken kan ta del av några av de Riksteaterns produktioner virtuellt.