Vi som arbetar här kan ena dagen ägna oss åt strategiskt förändringsarbete för att nästa dag mer jordnära stötta chefer och medarbetare i deras vardag på Riksteatern. Det är ett varierat arbete med en palett av skilda uppgifter. För att sammanfatta det så ansvarar vi för att driva och utveckla frågor inom organisationsutveckling, samverkan med fackliga parter, arbetsmiljö, kompetensutveckling, rekrytering, arbetsrätt, samt lönebildning och löneadministration. Vi ansvarar också för att utveckla metoder och rutiner som används inom personalområdet. 

Vi har en viktig uppgift att Riksteaterns strategi för jämlikhet och mångfald efterlevs. I arbetet med rekrytering och kompetensutveckling ska vi verka för att Riksteatern genomsyras av mångfald och jämlikhet. Det är ett resultat av ett långvarigt och konsekvent arbete som vägleds av principen om allas lika rättigheter och möjligheter och där beslut som har bäring på verksamheten granskas hur de påverkar mångfalden.