Space & Place - Falun

Vi söker koreografer som vill fördjupa sitt konstnärliga uttryck i samarbete med lokala arrangörer, i samklang med staden Falun. Under två veckor kommer vi tillsammans att utforska dynamiken mellan konsten, platsen och dess invånare.

I denna historiska gruvstad – som sedan 2021 finns med på UNESCO:s världsarvslista – sågs den slingrande ån som en gräns mellan ”den ljuvliga” och ”den gruvliga” sidan.  

I det här residensprojektet vill i samarbete med koreografer utforska dagens Falun. Var finns kontrasterna här och nu och vilka koreografier och dialoger kan de ge impulser till?

Här får du som koreograf möjlighet att arbeta i en process där vi välkomnar återkommande kontakt med arrangörer och publik. Vi vill tillsammans åstadkomma ett residens som präglas av gemensamt utforskande av praktiker där konsten, arrangörskapet och publiken samverkar. 

Vem kan söka
Koreografer som arbetar utforskande i förhållande till platser och människor. Det är möjligt att söka tillsammans med en eller flera konstnärliga partners.

Residensperiod
Residenset pågår under två veckor hösten 2024, från 26 augusti till 8 september. Uppstart sker 28-30 juni i Falun (eller en annan tidsperiod utifrån överenskommelse med utvalda koreografer). 

Residenset erbjuder
Arvode, boende, resor och arbetslokaler. Boende och Arbetslokal på Polhems Bed and Breakfast med första parkett till Stora stöten, en del av Världsarvet Falun. Produktionsmedel fastställs i samråd med projektgruppen och regleras utifrån konstnärlig idé och omfattning. Till residenset finns en knuten projektledare som bistår med att organisera och samordna publika aktiviteter eller händelser av annat slag.

Ansökan
Ansökan ska vara Riksteatern tillhanda senast den 22 april 2024. Besked kommer att lämnas till sökande i början av maj. Beslut fattas av en urvalsgrupp bestående av representanter i samarbetsprojektet. Vi kan komma att kontakta sökanden med frågor under urvalsprocessen.

Öppen utlysning i pdf-version

För mer information
Kontakta Janna Nolgård
janna.nolgard@regiondalarna.se
072-5368185

Dansresidenset Space & Place - Falun är ett samarbete mellan Riksteatern Dalarna, 
Dalateatern, Riksteatern, Riksteatern Falun med stöd av Region Dalarna.

 

Termenul de depunere a cererii a expirat.

Inapoi