I Riksteaterns verkstäder och ateljéer tar produktionerna visuell och rumslig form genom såväl tillverkning av dekor, kostymer, mask som genom ljus-, ljud och scenteknik. I nära samarbete med konstnärer och annan personal på teatern utvecklar vi teknisk expertis, erfarenhet och materialkännedom med ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet i fokus.

Avdelningen är indelad i fyra enheter
- Kostym och Rekvisita 
- Scenteknik 
- Ateljé och verkstäder 
- Ljud, ljus och bild

Alla enheter inom Teknik och Ateljéer ansvarar för bemanning samt utrustning, underhåll, förvaltning och utveckling inom sitt område i Riksteaterns verksamhet. Vi erbjuder spetskompetens inom våra områden och har bred erfarenhet av att leverera turnerande scenkonst av högsta kvalitet.

Viss personal är verksamma i Hallunda medan flertalet av oss jobbar på turnéer där vi möter och samarbetar med arrangörer och lokalhållare i hela landet för att skapa ett unikt publikmöte varje tillfälle. Som turnerande tekniker kan du också vara den som först välkomnar publiken. Eftersom många produktioner sker i samarbete med andra kulturinstitutioner möter och samarbetar du kontinuerligt med medarbetare från en mångfald verksamheter nationellt och internationellt.