Riksteaterns kommunikationsavdelning FFK verkar för att vårda Riksteaterns varumärke, ge riksteaterföreningar i hela landet förutsättningar för att rekrytera medlemmar och utveckla sitt arrangörskap så att deras repertoar når sin publik.

För Riksteaterns egen turnéproduktion arbetar Kommunikationsavdelningen med försäljning, turnéläggning, marknadsföring och press– ett arbete som ska stärka och stötta Riksteatern nationellt, regionalt och lokalt.
 
Enheter på Förenings, Försäljning & Kommunikation:
- Försäljning & Turné
- Förening, medlem och utbildning
- Marknad & Publik
- PR & Kommunikation

Riksteaterns kommunikationsarbete utgår från folkrörelseperspektivet och Riksteaterns styrdokument, där Kommunikationsavdelningen ansvarar för Riksteaterns varumärkesplattform, kommunikationsplattform och grafiska manual (uppdaterade 2021).