Avdelningen har ett övergripande ansvar kring finans, inköp och ekonomi samt för IT och fastighetsfrågor. Avdelningen har även ett övergripande ansvar för att samordna klimatarbetet. Vi arbetar för att Riksteaterns andra avdelningar ska kunna fokusera på det konstnärliga och på så vis frigöra mer resurser till scenkonst och möten med publiken. Vår avdelning omfattar följande enheter:

- Fastighet
- IT
- Redovisning
- Controlling
- Inköp och Affär

Avdelningen ger ett strategiskt systemstöd och ekonomiskt ramverk till en konstnärlig verksamhet som både är en folkrörelse över hela landet och en statligt finansierad kulturinstitution. Så det handlar om alltifrån förvaltning av Riksteaterns fastighet i Hallunda till väl anpassade system och processer och en tydlig uppföljning där vi i siffror redovisar vår scenkonst.

Detta verksamhetsstöd är också en viktig pusselbit för att underlätta kommunikation och samarbete så att alla riksteaterföreningar, oavsett ekonomi och ort, kan ta del av dialog och erfarenhetsutbyte.